Sektorer

Hundägarutbildningssektorn, HUS

Ansvarig: Marie van den Bos
Hundägarutbildningssektorn organiserar klubbens kursverksamhet, och ansvarar för fortbildning av klubbens instruktörer.

Tävlingssektorn, TÄS

Ansvarig: Pia Brygård
Tävlingssektorn sköter om allt som har med tävling att göra. Det innebär bland annat att arrangera tävlingar och bruksprov. Man är också ansvarig för att coacha klubbens tävlande ekipage.

Agilitysektorn, AS

Ansvarig: Pernilla Westin & Lia Larsson
Agilitysektorn ansvarar för hinderparken samt svarar på frågor rörande agility. Kurser planeras gemensamt med HUS och tävlingar arrangeras av agilitysektorn.

Medlemsansvarig

Ansvarig: Carina Persson
Tar emot nya medlemmar och tillhandahåller medlemslistor till årsmöten och medlemsmöten.

Stuga

Ansvarig: Ingemar Wall
Stugsektorn sköter drift och underhåll av klubbstugan.

Mark

Ansvarig: Magnus Boström
Marksektorn sköter drift och underhåll av klubbens appellplaner och skogsområden.

Kök

Ansvarig: Ann Pehrsson
Ansvarar för driften av klubbstugans kök och inköp av varor.