Nya riktlinjer med anledning av COVID-19

Svenska Brukshundklubben har tagit beslut om nya riktlinjer baserat på SKKs uppdatering som gjordes i veckan. De nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 1:a juni men fram till dess gäller alltså de riktlinjer som vi rapporterade om den 1:a april. Du hittar riktlinjerna som gäller fram till 31 maj här.

Från och med 1 juni gäller i korthet följande:

  • Officiella utställningar ställs in
  • Nationella mästerskap ställs in
  • Personer över 70 år samt personer i riskgrupp ska inte delta eller vara funktionär vid aktiviteter.
  • Officiella tävlingar kan genomföras under förutsättning att lagar, regler och riktlinjer från såväl Folkhälsomyndigheten som SKK kan följas. 
  • Kursverksamhet kan genomföras under förutsättning att lagar, regler och riktlinjer från såvök Folkhälsomyndigheten som SKK kan följas. Kursverksamheten bör bedrivas utomhus och antalet närvarande på klubben bör begränsas för att alla med lätthet ska kunna hålla avstånd.
  • Inget resande utanför regionen om det inte är nödvändigt. 
  • Vissa dispenser ges gällande tjänstgöringskrav för funktionärer, åldersgränser på MT samt krav på mentalbeskrivning före tävling. 

Du hittar de nya riktlinjerna på SBKs hemsida här. 

Alla bär ett gemensamt ansvar att minska smittspridning!