Styrelsen 2020

Ulrika Norell

Ulrika Norell

Ordförande

Här kommer snart en presentation av Ulrika.

Viktoria Ek

Viktoria Ek

Vice ordförande

Här kommer snart en presentation av Viktoria.

Erik van den Bos

Erik van den Bos

Sekreterare

Här kommer snart en presentation av Erik.

Susanne Gehnich

Susanne Gehnich

Kassör

Här kommer snart en presentation av Susanne.

Caroline Forsberg

Caroline Forsberg

Ledamot

Här kommer snart en presentation av Caroline.

Pernilla Westin

Pernilla Westin

Suppleant

Här kommer snart en presentation av Pernilla.

Josefine Åslund

Josefine Åslund

Suppleant

Här kommer snart en presentation av Josefine.

Kontakta styrelsen

Kontakta ordföranden