Styrelsen 2018

Styrelsen 2018

Ulrika Wall

Ordförande

Linda Frisk

Vice ordförande

Susanne Gehnich

Kassör

Ami Hegardt

Sekreterare

Caroline Forsberg

Ledamot

Pia Brygård

Suppleant 1

Pernilla Westin

Suppleant 2

Jessica Graetsch

Adjungerad från agilitysektorn

Kontakta styrelsen

styrelsen@dtbk.se

Valberedningen 2018

Elisabeth Leijon

Sammankallande

Marie van den Bos

Ledamot

Magnus Boström

Ledamot