Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

bildkommer

Ulrika Wall

Ordförande
bildkommer

Linda Frisk

Vice ordförande
bildkommer

Susanne Gehnich

Kassör
bildkommer

Ami Hegardt

Sekreterare
bildkommer

Caroline Forsberg

Ledamot
bildkommer

Pernilla Westin

Suppleant 1
bildkommer

Viktoria Ek

Suppleant 2
bildkommer

Marie van den Bos

Adjungerad från hundägarutbildningssektorn
bildkommer

Pia Brygård

Adjungerad från tävlingssektorn
19075077_10155938748239528_861859651_n

Kontakta styrelsen

styrelsen@dtbk.se

Valberedningen 2019

bildkommer

Åsa Alexandersson

Sammankallande
bildkommer

Josefin Åslund

Ledamot
bildkommer

Magnus Boström

Ledamot