Styrelsen 2022

Ami Hegardt

Ami Hegardt

Ordförande

Alla i styrelsen kan kontaktas via e-postadressen: styrelsen@dtbk.se
Vill du kontakta ordföranden så kan du maila till: ordf@dtbk.se

Josefin Åslund

Josefin Åslund

Vice Ordförande

Elisabeth Nordqvist Lundberg

Elisabeth Nordqvist Lundberg

Sekreterare

Susanne Gehnich

Susanne Gehnich

Kassör

Ulrika Wall

Ulrika Wall

Suppleant

Josefin Rundberg

Josefin Rundberg

Suppleant

Ingela Bergström

Ingela Bergström

Ledamot

Kontakta styrelsen

Kontakta ordförande