Sektorer

Hundägarutbildningssektorn, HUS

Ansvarig: Marie van den Bos
Hundägarutbildningssektorn organiserar klubbens kursverksamhet, och ansvarar för fortbildning av klubbens instruktörer.

Tävlingssektorn, TÄS

Ansvarig: styrelsen
Tävlingssektorn sköter om allt som har med tävling att göra. Det innebär bland annat att arrangera tävlingar och bruksprov. Man är också ansvarig för att coacha klubbens tävlande ekipage.

Agilitysektorn, AS

Ansvarig: Jessica Graetsch
Agilitysektorn ansvarar för hinderparken samt svarar på frågor rörande agility. Kurser planeras gemensamt med HUS och tävlingar arrangeras av agilitysektorn.

Aktivitets- och trivselkommittén

Ansvariga: Carina Persson, Magnus Boström, Marie van den Bos, Åsa Alexandersson och Monica Ehn
Aktivitets- och trivselkommittén mål är att skapa god stämning och trivsel i klubben och att på ett lättsamt och trevligt sätt få alla medlemmar att känna sig delaktiga och engagerade genom att erbjuda olika sorters gemensamhetsskapande aktiviteter.

Medlemsansvarig

Elisabeth Leijon
Tar emot nya medlemmar och tillhandahåller medlemslistor till årsmöten och medlemsmöten.

Stuga

Ansvarig: Ingemar Wall
Stugsektorn sköter drift och underhåll av klubbstugan.

Mark

Ansvarig: Magnus Boström
Marksektorn sköter drift och underhåll av klubbens appellplaner och skogsområden.

Kök

Ansvarig:
Ansvarar för driften av klubbstugans kök och inköp av varor.