Sektorer

Hundägarutbildningssektorn, HUS

Ansvarig: Styrelsen

Hundägarutbildningssektorn organiserar klubbens kursverksamhet, och ansvarar för fortbildning av klubbens instruktörer.

Tävlingssektorn, TÄS

Ansvarig bruks: Pia Brygård & Linda Frisk, ansvarig lydnad: Josefine Hansson

Tävlingssektorn sköter om allt som har med bruks- och lydnadstävling att göra. Det innebär bland annat att arrangera tävlingar och bruksprov. Man är också ansvarig för att coacha klubbens tävlande ekipage.

Agilitysektorn, AS

Ansvarig: Pernilla Westin & Lia Larsson

Agilitysektorn ansvarar för hinderparken, arrangerar agilitytävlingar samt svarar på frågor rörande agility. Kurser planeras gemensamt med HUS.

Medlemsservice

Ansvarig: Carina Persson

Tar emot nya medlemmar och tillhandahåller medlemslistor till årsmöten och medlemsmöten.

Stugsektorn

Ansvarig: Janne Andersson

Stugsektorn sköter drift och underhåll av klubbstugan.

Marksektorn

Ansvarig: Magnus Boström

Marksektorn sköter drift och underhåll av klubbens appellplaner och skogsområden.

Kök

Ansvarig: Ann Pehrsson

Ansvarar för driften av klubbstugans kök och inköp av varor.

Marknadssektorn

Ansvarig: Caroline Forsberg

Marknadssektorns uppgifter är marknadsföring av kurser och klubbens aktiviteter, information
till medlemmar och löpande uppdatering av Facebook, instagram och hemsida. Sektorn är även ansvarig för övriga digitala lösningar som t.ex. bokningssystem och kalenderuppdatering.

Skydd/IGP

Ansvarig: Madelene Daleo

Ansvarar för skyddsträningen på klubben.