Klubben behöver din hjälp!

Vem ska styra klubben?

I dagarna kom valberedningens förslag till ny styrelse och många av posterna har inga förslag. Nu behöver vi er medlemmars hjälp.

Du kan läsa valberedningens hela förslag här: Möteshandlingar

Vem vill du ska få förtroendet att tillsammans med alla medlemmar driva klubben under nästa år och föra din talan i styrelsearbetet? Vilken riktning ska klubben ta?

De valbara posterna i styrelsen är:

  • Ordförande, ett år
  • Vice ordförande, fyllnadsval ett år
  • Sekreterare, två år
  • Suppleant, två år

Läget är kritiskt och vi måste alla hjälpas åt att hitta människor till de vakanta posterna.

Maila ditt/dina förslag till styrelsen@dtbk.se. Personerna i förslagen måste vara vidtalade och förslagen måste vara inne senast 15 december.

Val till styrelse sker på årsmötet i början av 2022.